Hjälp oss att bli fler,
bli medlem du också!

Stöd och coaching vid cancer

Att få en cancerdiagnos skapar osäkerhet och rädsla hos många patienter och närstående. Finns det behandling som kan bota mig och kommer jag att få den i tid? Hur kommer jag att reagera på cellgifter och strålbehandling? Kommer jag att överleva? Hur påverkas mina barn och min familj av min sjukdom? Många frågor kommer upp, både existentiella och praktiska. Vem kan svara på mina frågor och ge mig stöd i min situation?

Vad vi gör

Vårt uppdrag

Svenska Cancercoachföreningen ska genom cancercoachning erbjuda stöd, vägledning och ökad kunskap för personer som drabbats av cancer och deras närstående. 

Behov av stöd och vägledning

Det kan uppfattas svårt att överblicka och förstå dagens vårdsystem. Genom snabba och precisa cancerdiagnoser ökar möjligheterna att uppnå goda behandlingsresultat. Men i verkligheten ställs många patienter inför utdragna processer och stor osäkerhet, något som förstärker patienternas behov av stöd och vägledning. Läs mer...

Trygga patienter genom ökad kunskap

Genom att stödja patienter och anhöriga med coachning förväntas att patienter och närstående ska uppleva  ökad trygghet, livskvalité, kunskap och förståelse. 

Coachningen syftar till att främja, identifiera och utveckla personliga mål samt att utveckla och genomföra en strategi eller plan för att uppnå målen. Läs mer...

Vad innebär cancercoachning?

  • Personlig coachning
  • Utbildning
  • Kommunikation
  • Psykologiskt stöd
  • Livstilsrådgivning
  • Stödgrupper
  • Juridik

Initiativ

Stöd och coachning i kampen mot cancer!

Stödprogram

Få det nödvändiga stödet för att hantera cancerhantering och återhämtning.

Ökad kunskap

Vi guidar dig till aktuella kunskapsunderlag som är relevanta för dig.

Familjevård

Få hjälp och guidning för att stötta hela familjen under cancerresan.

Engagera dig

Vi kommer alltid kunna göra mer!

Var med och stöd Svenska Cancercoachföreningen genom att ge av din tid,

dina resurser eller sprida medvetenhet om vårt värdefulla arbete.

Ring för att få veta mer

Medlemsfunktioner

Som medlem i Svenska Cancercoachförening får du...

Håll dig uppdaterad om vårt arbete och våra projekt

Digitala möten

Chatt och videosamtal är en viktig del i vårt arbete

Ökad kunskap

Patienternas kunskap och medverkan ökar möjligheterna till en god vård och behandling.

Ökat engagemang

Genom att patienter och närstående blir delaktiga i vårdprocessen skapas trygghet.


Medlemshistorier

Läs om våra medlemmars inspirerande berättelser

Kontakt

Ett steg närmare din personliga cancercoach.

Vi är här för att stödja dig som lever med cancer. Kontakta oss för ett första möte där vi tillsammans sätter upp mål om hur vi bäst kan stödja dig.

 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Svenska Cancercoachföreningen! Vi erbjuder råd, stöd, gemenskap och kunskap om cancer till både medlemmar och stödmedlemmar. 


Som medlem får du möjlighet att vara en del av gemenskapen och vara med och sprida kunskap och medkänsla.


Tillsammans kan vi stötta och hjälpa varandra.

Vill du betala med Swish? Betala ditt medlemskap via Swish för ett smidigt och säkert betalningsalternativ.

Så här gör du:

1. Öppna Swish-appen

2. Tryck på "Skanna" och rikta kameran över QR-koden

3. Signera med mobil BankID


Vårt Swishnummer 123-523 76 15